19. februar 2014

Corydon undersøger udlicitering af kernevelfærd

Finansministeriet har i hemmelighed bedt konsulentfirma komme med anbefalinger til at øge konkurrencen på bla. områder som ældrepleje og børnepasning.

Regeringen vil øge konkurrencen i det offentlige. Det erklærede mål har hidtil været uden konkrete svar på, hvilke områder de vil udlicitere.

Men I al hemmelighed har Finansministeriet imidlertid bedt en konsulentvirksomhed komme med konkrete anbefalinger til, hvordan konkurrencen kan øges - specifikt med fokus på den helt borgernære velfærd. Det viser et udbudsmateriale fra Finansministeriet, som Politiken er i besiddelse af.

Kernevelfærd i spil

Især tre områder har prioritet, viser oplægget til konsulenthusene: Ældreomsorgen med personlig pleje, genoptræning og drift af ældreboliger. Dagtilbud som børnehaver og vuggestuer. Og endelig nævnes det specialiserede socialområde, som omfatter hjælpen til udsatte unge og voksne samt handikappede.

»Det er centralt, at analysen munder ud i konkrete forslag (anbefalinger/tiltag/initiativer) i forhold til at forbedre bl. a. kvalitet og omkostningseffektivitet ved klassisk offentlig-privat samarbejde«, hedder det i udbudsmaterialet, skriver Politiken.

Konsulentvirksomheden McKinsey & Co. har vundet opgaven at udarbejde rapporten med anbefalinger Pris:4,5 mio. kr.

Forsker: En klar dagsorden

I dag er det primært tekniske områder som eksempelvis vej-og anlægsarbejde, der er sat I udbud. Men det kan i følge kommunalforsker Kurt Houlberg fra forskningsinstitutionen Kora, som har læst udbudsmaterialet, kan der meget vel blive ændret på det i bestræbelserne på at spare 12 mia. kr. i den offentlige sektor frem mod 2020.

“Jeg læser ud af dette materiale, at der er en klar dagsorden om, at udlicitering af velfærdsområderne skal fylde noget mere i det fremadrettede fokus i regeringens politik,” siger Kurt Houlberg.

Venstrefløj er skeptisk

Enhedslisten og SF kalder tiltaget "skræmmende" og "usympatisk".

“Jeg mener ikke, at vi skal eksperimentere med de ældre og vores børn. Vi skal have skabt noget tryghed omkring vores kernevelfærd. Dette her skaber usikkerhed. Og gevinsterne er højst tvivlsomme. Vi kæmpede imod dette her internt i regeringen. Og det vil vi fortsætte med at gøre,” siger Pia Olsen Dyhr til Politiken.