27. februar 2014

Borgmestre undersøger fælles beredskab

Fem nordsjællandske kommuner vil undersøge mulighederne for et fælles beredskab, lyder det fra de fem borgmestre. Undersøgelse skal ligge klar til sommer.

Helsingør, Hørsholm, Allerød, Rudersdal og Fredensborg kan være på vej mod et fælles beredskab. I fredags mødtes de fem borgmestre fra kommunerne, og de blev enige om at få afdækket og undersøgt mulighederne for at indgå i et fremadrettet fælleskab på beredskabsområdet. Det oplyser de i en pressemeddelelse.

”Vi får mere for de samme penge gennem en bedre udnyttelse af materiellet og medarbejdernes kompetencer. Vi vil nu undersøge, om de fordele kan blive endnu større, hvis vi fremover kan arbejde sammen om beredskabet i hele fem nordsjællandske kommuner”, udtaler Fredensborgs borgmester Thomas Lykke Pedersen på vegne af alle de fem borgmestre.

Med borgmestrenes fælles anbefaling ønsker de også at være på forkant med resultatet af det arbejde, som Redningsberedskabets Strukturudvalg når frem til i sine anbefalinger til initiativer på området.

Undersøgelse klar til sommer

Der sættes nu et forarbejde i gang mellem de fem kommuner med kommunaldirektørerne i spidsen med det formål at udarbejde et fællesbeslutningsgrundlag, der kan forelægges for de fem kommuners respektive beredskabskommissioner og byråd.

Beslutningsgrundlaget skal i første omgang – og inden sommerferien - føre frem til, at der igangsættes en afdækning af de perspektiver, der kan være for en udvidelse af beredskabet til et fælles brandberedskab for de fem nordsjællandske kommuner med henblik på en senere og endelig beslutning i de respektive kommuner inden sommerferien 2014.

Velkendt med samarbejde

Allerede i dag arbejder de fem kommuner sammen i det fælleskommunale affaldsselskab Nordforbrænding. Derudover har Helsingør og Fredensborg kommuner et fælles beredskab under navnet Nordsjællands Brandvæsen.

Også Hørsholm og Rudersdal kommuner driver et fælles beredskab, mens Allerød Kommune driver deres beredskab alene. Idéen om at udvide samarbejdet på beredskabsområdet til at omfatte endnu flere kommuner i Nordsjælland kommer fra de fem borgmestre i fællesskab: