21. februar 2014

Borgmestre ønsker ny udligningsreform

62 procent af alle borgmestre, mener der er behov for en udligningsreform bla. i lyset af urbaniseringen, skriver Altinget. Minister mener, at puljer løser den problematik.

Mange borgmestre mener, at udligningsordningen skal reformeres. Det viser en borgmesterrundspørge foretaget af Altinget.dk. Det er ellers kun lidt over et år siden, at de seneste justeringer trådte i kraft.

"Den reform, man lavede for et par år siden, løste ikke nogen som helst problemer. Der er stadig den samme gruppe af kommuner, der hver eneste år venter på at få andel i puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner," siger Thomas Adelskov (S), borgmester i Odsherred til Altinget.

Thomas Adelskov, der bakkes op af borgmesterkollegaer, peger på, at en del kommuner har udfordringer med fraflytning, som resulterer i et faldende befolkningstal og dermed en mindre af bloktilskuddet til kommunen. Det har justeringen fra 2012 ikke taget højde for.

Må selv tage ansvar

62 procent af de borgmestre, som har besvaret rundspørgen, mener, at der er behov for reformer af udligningsordningen. 25 procent mener ikke, der er behov for reformer, mens 13 procent svarer ved ikke.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) mener, det er godt, at borgmestrene forholder sig til udligningsordningen. I forhold til flytning fra land til by peger hun på, at kommunerne selv kan tage et ansvar.

"Det, jeg tror er afgørende, og hvor jeg har en meget stor respekt for vores kommunale politikere, er, når de forholder sig til det og siger, hvordan er vi så kommune for de mennesker, som bor her," siger Margrethe Vestager til Altinget.

Kan tages op med KL

Margrethe Vesteager mener, at det er vigtigt med de puljer, som allerede eksisterer, fordi udligningssystemet netop ikke kan tage højde for alting. Puljerne giver mulighed for, at der er noget til de kommuner, som har særlige behov, mener hun.

Hun er ikke sikker på, at puljerne skal ændres i for at imødekomme udfordringerne med fraflytning, da hun mener, de allerede giver store muligheder for det.

"I givet fald er det noget, vi skal tage op med KL i forbindelse med kommuneforhandlingerne, for det er ikke kun et spørgsmål om at gøre mere for den enkelte kommune, det er også et spørgsmål om, hvorvidt andre kommuner er villige til at betale," siger Margrethe Vestager.