12. februar 2014

Borgerligt karaktersnit kan afskære 18.000 fra gymnasiet

Borgerlige partier kræver mellem 4 og 7 i snit fra folkeskolen for at starte i gymnasiet som led I erhvervsskolereformen. Ifølge et notat vil et adgangskrav på 7 betyde, at 40 procent af eleverne bliver sorteret fra.

Et adgangskrav på karakteren 4 i dansk og matematik vil betyde, at 8 procent - knap 4.000 - af de unge, der i dag starter i gymnasiet, fremover ikke vil kunne komme ind. Det viser tal fra Undervisningsministeriet, som Dansk Folkeparti har bedt om at få. Hæves adgangskravet til karakteren 7, vil hele 40 procent færre kunne komme ind, svarende til 18.000 unge. Det skriver Politiken.

At så mange unge vil falde for adgangskravet bekymrer ikke Konservatives uddannelsesordfører, Lene Espersen. I går lagde hun og den øvrige borgerlige oppostition netop disse krav på bordet ved forhandlingerne til en ny erhvervsskolereform.

“Jeg ser gerne, at en meget stor andel af dem kommer over på erhvervsskolerne. Min bekymring er ikke, at der er nogle få tusind unge, der ikke kommer på gymnasiet, som i forvejen har en historisk tilstrømning. For mange unge vælger gymnasiet ender i en blindgyde, fordi der er ungdomsfester i tre år. Så begynder de på en erhvervsuddannelse eller kommer ud i et ufaglært job, og den gruppe skal slet ikke være på gymnasiet,” siger Lene Espersen.

Rektorerne ærgerer sig

Anne Birgitte Rasmussen, der er formand for Gymnasieskolernes Rektorforening er »ærgerlig« over udmeldingen.

“Det er ikke snittet alene, der afgør, om en ung er uddannelsesparat eller ej. Vi har elever, der kommer med et snit på 4, der er uddannelsesparate, og nogle der ikke er. Det er ærgerligt, hvis man forhindre nogle, der er parat til at gå i gymnasiet, adgang,” siger hun.

Forhandlingerne om en reform af erhvervsuddannelserne fortsætter. Men Lene Espersen har svært ved at se, at reformen kan lande, hvis ikke regeringen »vil give os noget på adgangskravene«.