08. december 2014

Udvalg præsenterer forslag til ændringer af arbejdsskadesystem

Beskæftigelsesministeren vil indlede drøftelserne med arbejdsmarkedets parter om en modernisering af arbejdsskadesystemet.

Hurtigere afgørelser i arbejdsskadesager og en bedre indsats til mennesker med en arbejdsskade skal sikre, at flere vender tilbage til arbejdsmarkedet. Det er hovedbudskabet fra et ekspertudvalg, under ledelse af Jørgen Søndergaard, der i dag offentliggør en rapport med 27 nye forslag til, hvordan arbejdsskadeområdet kan moderniseres.

Ekspertudvalget er nedsat af beskæftigelsesministeren, og beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S) vil i begyndelsen af 2015 indlede drøftelserne med arbejdsmarkedets parter om en modernisering af arbejdsskadesystemet.

”Jeg håber, at disse trepartsdrøftelser ender med et godt resultat, som derefter skal drøftes med Folketingets partier,” siger Henrik Dam Kristensen.

”Alt for mange mennesker bliver holdt ude af arbejdsfællesskabet, fordi vi ikke er gode nok til at hjælpe dem i gang efter en skade eller en ulykke. Derfor er det godt, at ekspertudvalget foreslår nye veje, der kan hjælpe flere tilskadekomne tilbage i arbejde,” siger beskæftigelsesministeren videre.

Anbefaler tidligere indsats

Ekspertudvalget anbefaler blandt andet, at den tilskadekomne får en tidligere og bedre koordineret indsats, hvor arbejdsgiveren bliver inddraget langt mere end i dag. Eksperterne foreslår også, at erstatningen skal udmåles, så den understøtter fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Udvalget peger på, at hurtigere afgørelser af erstatningens størrelse og en tidlig afklaring af den enkeltes muligheder vil være med til at mindske det pres, som mange tilskadekomne oplever, når de venter på at få afgjort deres sag.