04. december 2014

Ud over stepperne – med bump

Folkeskolereformen skal nok lykkes, men der er bump på vejen, og det hjælper ikke at male reformen rosenrød, var stemningen ved et politisk møde om folkeskolen i Fredericia.

Der var ros til og tro på folkeskolens fremtid, da politikere og embedsmænd mødtes til politisk møde om reformen i Fredericia. Men udover en tro på det vellykkede, var der også en fælles holdning om, at man ikke kan lave så stor en reform uden problemer blandt mødets paneldebatdeltagere.

Undervisningsminister Christine Antorini  (S) deltog i mødet med en videohilsen, hvor hun blandt andet sagde:

”Det er en stor reform, der er kommet godt fra start. Vi er i et udviklingsår, så der vil være bump på vejen,” sagde ministeren.

Anna Mee Allerslev (R), formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, sagde i indledningen, at hun ikke kan genkende det negative mediebillede af reformen, og at dem, der arbejder med reformen, gerne vil have ro omkring den.

Der mangler altid penge

Formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, opfordrede politikerne til at tage del i ledelsen af reformen: ”Den kan ikke lægges på skoleledernes skuldre alene.”

Samtidig mente han, at økonomien er vældig stram for skolerne i nogle kommuner. Det fik rådmand Jane Jegind (V), medlem af KL’s Børne- og Kulturudvalg, til at huske tilbage:

”Jeg har været med i 17 år, og i al den tid har der manglet penge på skoleområdet. Det er længe siden, det har regnet med manna fra himlen”, sagde Jane Jegind, der samlede reformens nærmest fremtid i sætningen:

”Vi skal ud over stepperne.”

Halvvejs og det går godt

Det samme svarede formand for Børne- og Kulturchefforeningen Eik Møller på et spørgsmål om chefernes rolle i reformen:

”Vi vil bare sørge for, at det lykkes”.

DLF skal samles op

Udvalgsformand Claus Clausen fra Viborg var en af dem, der fra salen tog ordet:

”Vi er halvejs gennem skoleåret og i Viborg, hvor vi ikke har overflod af ressourcer, synes jeg, vi er kommet rigtig langt. Vi har elever, der er tilfredse, vi har forældre, der er tilfredse, vi har også skoleledere, der er tilfredse. De siger, at det aldrig har været så spændende at være ledere som nu. De eneste, der er lidt med at Danmarks Lærerforening. De er blevet trykket, så dem skal vi have samlet op, så de kan blive en god del af det her.”

Danmarks Lærerforening var inviteret til det politiske møde, men Anders Bondo Christensen havde meldt afbud.