19. december 2014

Rettelse til vejledning om det sociale kapitel, afsnit 2.2.7.

Hermed udsendes ny udgave af vejledning om det sociale kapitel, da der var en fejl i afsnit 2.2.7.

Vejledning om det sociale kapitel blev offentliggjort onsdag den 10. december 2014.

Der var imidlertid fejl i afsnit 2.2.7, hvor det fremgik, at den fælles skriftlige erklæring vedrørende virksomhedspraktik kun skal udfyldes, hvis virksomhedspraktikken varer i mere end 13 uger. Dette er ikke korrekt, idet der skal udfyldes og fremsendes en skriftlig erklæringen forud for alle virksomhedspraktikker uanset længden. En rettet vejledning er derfor vedlagt.

Fejlen beklages og den vedlagte vejledning erstatter vejledningen af 10. december 2014.”

YDERLIGERE MATERIALE

  • Endelig_Informationsmateriale - rettet 19 12 2014