16. december 2014

Pædagoger skal bruge fagligheden til at skabe læringsmuligheder for børn

Dygtige pædagoger, der har fokus på læringsmuligheder, og som har et godt samarbejde med forældrene er afgørende for at skabe et inkluderende dagtilbud.

Med rod i aktuel forskning kommer Rådet for Børns Læring nu med en række anbefalinger til, hvordan dagtilbud kan give de bedste betingelser for, at alle børn lærer og trives mest muligt i dagtilbud. Anbefalingerne gives i pjecen ”Inkluderende fællesskaber i dagtilbud”.

En afgørende pointe er, at læring ikke kun skal tænkes som noget, der foregår i de planlagte aktiviteter.

”Læring foregår hele tiden, og det er vigtigt, at det pædagogiske personale har blik for de læringsmuligheder, der opstår på skovturen, i vandpytten og på legepladsen,” siger Agi Csonka, formand for Rådet for Børns Læring.

Forskningen viser også, at kvaliteten af dagtilbud har betydning for, hvordan børn klarer sig resten af livet. Kvaliteten drejer sig selvfølgelig om normering, gruppestørrelse, fysiske rammer osv. Men det drejer sig også om personalets faglige tilgang samt samarbejdet med forældrene.

”Så inkluderende dagtilbud er ikke bare noget, der skabes i daginstitutionerne. Den kommunale forvaltning og både de centrale og de lokale politikeres rammesætning har stor betydning for dagtilbuddenes muligheder for at arbejde med inklusion og læring,” siger Agi Csonka.

Læs pjecen fra Rådet for Børns Læring her.