08. december 2014

Opmandstilkendegivelse af 27. august 2013 om forståelse af beredskabsoverenskomstens § 13, stk. 3 om weekendtillæg (FOA mod Odense Kommune)

Ved tilkendegivelse af 27. august 2013 fastslog opmanden, at beredskabs-overenskomstens § 13, stk. 3 skal læses og forstås i sammenhæng med reg-lerne i holddriftsaftalens § 14, stk. 2 og 3, hvorefter de ansatte har krav på lørdagstillæg i tidsrummet fra kl. 11.00 til 17.00 på lørdage og herefter weekendtillæg fra lørdage kl. 17.00 og frem til mandag morgen.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Opmandstilkendegivelse af 27. august 2013 beredskabsoverenskomstens § 13, stk. 3 om weekendtillæg