08. december 2014

Opmandstilkendegivelse af 2. februar 2014 om medarbejders ret til pension fra ansættelsestidspunktet (3F mod Faxe Kommune)

Ved tilkendegivelse af 2. februar 2014 fastslog opmanden, at det efter bemærkningen til § 10, stk. 1 i Overenskomst for teknisk service må betragtes som en betingelse for at undgå karenstid, at en ansættelse i kommunen sker i direkte forlængelse af det forudgående ansættelsesforhold, som begrunder bortfaldet af karensperioden.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Opmandstilkendegivelse af 2. februar 2014 om medarbejders ret til pension fra ansættelsestidspunktet (3F mod Faxe Kommune)