08. december 2014

Opmandstilkendegivelse af 2. februar 2014 om medarbejders ret til pension fra ansættelsestidspunktet (3F mod Faxe Kommune)

Ved tilkendegivelse af 2. februar 2014 fastslog opmanden, at det efter be-mærkningen til § 10, stk. 1 i Overenskomst for teknisk service må betragtes som en betingelse for at undgå karenstid, at en ansættelse i kommunen sker i direkte forlængelse af det forudgående ansættelsesforhold, som begrunder bortfaldet af karensperioden.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Opmandstilkendegivelse af 2. februar 2014 om medarbejders ret til pension fra ansættelsestidspunktet (3F mod Faxe Kommune)