09. december 2014

Opdateret vejledning til ledere og tillidsrepræsentanter om ansættelser på særlige vilkår

Vejledningen har til formål at fremme en fælles forståelse for beskæftigelse på særlige vilkår og arbejdspladsers kendskab til gældende regler for ansættelse på særlige vilkår.

KL og Forhandlingsfællesskabet udarbejdede i december 2014 en vejledning til det sociale kapitel om ansættelser på særlige vilkår. Vejledningen er nu opdateret i forhold til det ved overenskomstforhandlingerne i 2015 aftalte, parternes fælles forståelsespapir om lokal medindflydelse i medfør af henholdsvis rammeaftale om socialt kapitel og lovgivningen om en aktiv beskæftigelsesindsats og ny lovgivning.

 Vejledningen giver et overblik over de regler og krav, der knytter sig til de forskellige arbejdsmarkedspolitiske ordninger og giver en overordnet indsigt i reglerne om løntilskudsjob, virksomhedspraktik og fleksjob. I bilag 1 til vejledningen findes endvidere en oversigt over hovedparten af de eksisterende beskæftigelsesordninger, herunder også ordninger, der ikke er omfattet af Rammeaftale om det sociale kapitel.

Vejledningen udgives kun elektronisk.