22. december 2014

Nye regler for løntilskudsjob - fra den 1. januar 2015 - ændret den 16. februar 2015

Der kommer nye regler for løntilskudsjob. De nye regler træder i kraft den 1. januar 2015.

Folketinget vedtog den 18. december 2014 ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det betyder bl.a., at der for offentlige løntilskudsjob bliver indført en 6 måneders karensperiode før ansættelse i løntilskudsjob kan ske, at der kommer nye bestemmelser vedrørende løn og arbejdstid, arbejdsgiverrefusionen for nogle grupper nedsættes til kr. 107,55, varigheden for ansættelse i løntilskudsjob nedsættes til 4 måneder og kvoterne for offentlige løntilskudsjob afskaffes.

De nye regler træder i kraft den 1. januar 2015, medmindre andet er anført.

De forskellige ændringer bliver uddybet i det vedhæftede LPNyt.

Punkt 1) Indførelse af en 6 måneders karensperiode for offentlige løntilskudsjob er ændret den 16. februar 2015.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Nye regler om løntilskudsjob - fra den 1. januar 2015 - ændret den 16. februar 2015