05. december 2014

Ny implementeringsplan for Ejendomsdataprogrammet

På grund af ændrede forudsætninger på en række områder er der udarbejdet ny implementeringsplan for Ejendomsdataprogrammet

På grund af ændrede forudsætninger på en række områder er der udarbejdet nye implementeringsplaner for Ejendomsdataprogrammet (GD1) og Adresseprogrammet (GD2) og styregrupperne for programmerne har den 18. november 2014 tiltrådt planerne.

Implementeringsplanen for Ejendomsdataprogrammet indebærer et komplekst samspil med mange aktører, systemer og tværgående afhængigheder. Dette betyder, at hvis nogle forudsætninger om leverancetidspunkter m.m. ikke holder, vil det let kunne have afsmittende virkning på tidspunktet for idriftsættelse.

Implementeringsplanen for Ejendomsdataprogrammet har derfor høj risiko. Risikoen søges håndteret ved løbende at monitere på fremdrift og afhængigheder og ved truende afvigelser proaktivt at udarbejde alternative implementeringsscenarier.

Implementeringsplanen beskriver den tekniske implementering for Ejendomsdataprogrammet. Selve ibrugtagningen af Ejendomsdataprogrammet foregår i praksis i høj grad via Datafordeleren, og Ejendomsdataprogrammet er afhængig af at dennes funktionalitet og idriftsættelse. Grunddataprogrammets samlede succes forudsætter således, at alle systemer er i drift og fungerer i en sammenhæng.

Se nedenstående dokument for yderligere information.

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Tine K. Garbers på mail tkg@kl.dk eller på telefon: 33 70 34 64.

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • Ny implenteringsplan for ejendomsdataprogrammet