16. december 2014

Miljøminister roser kommuner og vandråd

Kommuner og vandråd har taget opgaven på sig, lyder det fra miljøminister Kirsten Brosbøl, som takker for forslag til, hvordan man får mest miljø for pengene i de danske vandløb.

23 lokale vandråd med grønne organisationer, landbrug, sportsfiskere og forskellige andre interessenter har sammen med kommunerne givet samlede forslag til, hvordan man bedst bruger 696 mio. kroner på genslyngninger, udlægning af gydegrus, fjernelse af spærringer i vandløb og plantning af træer langs vandløbene.

”Kommunerne og vandrådene har virkelig taget opgaven på sig og er på trods af ofte modsatrettede interesser kommet med yderst brugbare forslag til indsatserne i de næste vandområdeplaner".

"Det her er et opgør med fortiden, hvor vandplaner blev til bag lukkede døre og er en start på fremtiden, hvor lokalkendskabet til vandløbene skal med helt ind i planerne,” siger miljøminister Kirsten Brosbøl (S) i en pressemeddelelse.

Samtlige forslag til vandløbsindsatser er nu sendt til Naturstyrelsen, som netop er ved at lægge sidste hånd på planerne. Herefter går de samlede vandområdeplaner i seks måneders høring den 22. december 2014.

KL glad for lokal tilgang

Om vandrådene eller lignende fora skal fortsætte i de kommende år, er der endnu ingen svar på. KL er åben over for dette og foreslår fx, at den overordnede lokalisering af vådområdeindsatsen sker efter forudgående dialog i fora a la vandråd.

”Vi er glade for, at den lokale tilgang både har sikret en frugtbar dialog og en omkostningseffektiv planlægning. Nu vil vi sammen med lodsejere og grønne organisationer gerne udvikle samarbejdet."

"Vandråd eller lignende fora kan forankre planernes vandløbsindsats i lokalområdet og være med til at forberede vandløbsindsatsen i tredje planperiode. Vi ser derfor frem til dialog med ministeren om, hvorvidt og hvordan vandråd kan fortsætte,” siger Jørn Pedersen, formand for KL´s Teknik- og Miljøudvalg.