12. december 2014

Ligestilling i forbindelse med digital post

Ligebehandlingsnævnet har den 27. august 2014 taget stilling til om, det er i strid med ligestillingsloven, at Københavns Kommune i forbindelse med opskrivning til en institutionsplads og indskrivning i skole kun sender korrespondance til barnets mor.

Læs den administrative information om ligestilling i forbindelse med digital post i nedenstående boks.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Ligestilling i forbindelse med digital post