04. december 2014

Kommuner arbejder målrettet på at skabe en bedre folkeskole

Kommunerne har i det daglige stort fokus på, at de gode intentioner i folkeskolereformen bliver til virkelighed. Og både kommunalpolitikere og de kommunale forvaltninger følger tæt, hvordan reformen føres ud i livet.

Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger, som KL har gennemført.

Undersøgelsen viser, at kommunerne på nuværende tidspunkt har allermest fokus på, hvordan mål for den enkelte elev bliver styrende for elevernes læring. Samtidig er der stort fokus på, hvordan skoleledelsen kommer tættere på medarbejdernes faglige praksis.

”Det er rigtig glædeligt at få bekræftet, at kommunerne på nuværende tidspunkt først og fremmest har fokus på de områder af reformen, hvor vi er helt inde i kernen af den forandring, der skal ske i skolen, hvis resultaterne for alvor skal rykke,” siger Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg.

Undersøgelsen bekræfter, at der er fuldt tryk på i kommunerne og på skolerne for at skabe en bedre folkeskole.

”Det er en kolossal omstilling, som alle kommuner og skoler i øjeblikket er i gang med. Undersøgelsen viser heldigvis, at der arbejdes på højtryk, og det glæder mig, at der er allerstørst fokus på vejene til at forbedre elevernes faglige resultater. Det er jo i bund og grund den væsentligste årsag til, at et bredt flertal i Folketinget vedtog folkeskolereformen,” siger Anna Mee Allerslev.

Hun glæder sig samtidig over, at undersøgelsen viser, at inklusion fortsat står højt på kommunernes dagsorden.

”Det er afgørende, at vi i arbejdet med reformen ikke glemmer målet med at skabe en folkeskole, hvor der er plads til alle børn. Vi skal arbejde hårdt for, at alle børn kan indgå i fællesskabet og blive fagligt dygtigere, for vi ved, at det er afgørende for børn og unges trivsel og indlæring, at de er en del af fællesskabet,” siger formanden for KL’s Børne- og Kulturudvalg.

Undersøgelsen er anden del af KL’s løbende opfølgning på implementeringen af skolereformen. KL's spørgeskemaundersøgelse er gennemført i perioden medio oktober til medio november 2014. 96 skoleforvaltninger har deltaget i undersøgelsen.

Læs resultaterne af undersøgelsen i pdf'en nedenfor.
For yderligere oplysninger og kommentarer, kontakt KL's pressevagt, tlf. 3370-3333.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Resultater af spørgeskema, december 2014