10. december 2014

Kommunal genoptræning

Nu kan alle kommuner på en systematisk måde spørge deres borgere om, hvordan de oplever kommunens genoptræningstilbud. Og sammenligne resultaterne med andre kommuner.

KL har i efteråret 2014 i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold udviklet en ny spørgeramme, denne gang på genoptræningsområdet. KORA har sammensat spørgerammen og gennemført en pilottest.

For at understøtte kommunens opfølgning på undersøgelsen, er der i denne spørgeramme indarbejdet nogle frivillige spørgsmål om, hvilke forslag borgerne har til forbedringer. 

KL anbefaler: 

  • at kommunerne anvender spørgerammen for at sikre et stort datamateriale på tværs af kommuner.
  •  at kommunerne gennemfører undersøgelsen i foråret eller efteråret 2015
  • at tilfredshedsmålingen gennemføres blandt de borgere, der afslutter et genoptræningsforløb, som de er henvist til efter Sundhedslovens § 140 eller efter Servicelovens § 86 stk.1.
  • at kommunerne indsamler data i april til juni eller oktober til november. Dette anbefales for at gøre indsamlingsperioden repræsentativ, så udsving forårsaget af fx en højere hyppighed af faldulykker om vinteren eller færre operationer i sommerferieperioden ikke påvirker målingerne. 

KL har udarbejdet en vejledning til dataindsamlingen, der ses ude til højre.

Spørgeskemaet findes både på dansk og engelsk her

YDERLIGERE MATERIALE

  • Vejledning om BTU på genoptræningsområdet