18. december 2014

KL: Udfald af fedmesagen ved EU-Domstolen var forventet

EU-Domstolen har i dag afvist, at fedme er selvstændigt beskyttet i EU-retten på linje med race og religion. Samtidig anerkender EU-Domstolen, at fedme under visse omstændigheder kan udgøre et handicap. Nu er det op til de danske domstole at afgøre, om dagplejeren Karsten Kaltoft havde et handicap, og om det i givet fald var dette, der var årsagen til, at han blev afskediget.

I november 2010 blev Karsten Kaltoft afskediget, fordi børnetallet i det distrikt, hvor han arbejdede, var faldet. Karsten Kaltofts arbejdsgiver - Billund Kommune - var derfor tvunget til at skære i antallet af dagplejere.

Den tidligere dagplejer godtog dog ikke kommunens forklaring på afskedigelsen. Karsten Kaltoft, som i 15 år har udført sit arbejde i kommunen uden problemer trods en vægt på over 160 kg, hævdede nemlig, at opsigelsen reelt var begrundet i hans vægt. Hans fagforening FOA har derfor anlagt sag mod Billund Kommune med henblik på at få erstatning for diskrimination.

Billund Kommune har igennem hele sagen fastholdt, at afskedigelsen alene var begrundet i faldende børnetal og intet havde at gøre med Karsten Kaltofts vægt.

Sagen begyndte ved Retten i Kolding, og FOA stillede krav om, at sagen gik videre til EU-Domstolen.

EU-Domstolen har nu i en principiel afgørelse afvist, at fedme er selvstændigt beskyttet i EU-retten på linje med eksempelvis race eller religion. EU-Domstolen konkluderer endvidere, at hvis en persons fedme har nået en sådan grad, at den hindrer deltagelse i arbejdslivet, kan denne fedme være et handicap.

KL har hele tiden været enig i, at overvægtige personer i særlige tilfælde kan have et handicap, og i lyset af forslaget til afgørelse fra Generaladvokaten i sommer er denne del af EU-Domstolens dom derfor heller ikke overraskende.

Kontorchef i KL’s kontor Jura og EU Karsten Thystrup siger:

”Det er tilfredsstillende, at der er sket afvisning af FOA’s påstand om, at overvægtige skal have en særlig beskyttelse i EU’s charter om grundrettigheder. Sagen er hermed afgjort helt i overensstemmelse med KL´s påstand og står klarere end den udtalelse, som Generaladvokaten kom med i juli.”

Det er nu Retten i Kolding, der på baggrund af dommen fra EU-Domstolen, skal foretage en vurdering af den konkrete sag.

”Det vil nu være op til Retten i Kolding at vurdere, om Karsten Kaltoft rent faktisk kan anses for at være handicappet, selvom der er enighed mellem parterne om, at han har udført sit arbejde som dagplejer i kommunen uden problemer i 15 år. Selv om Retten i Kolding måtte nå frem til denne konklusion, ændrer det imidlertid ikke ved, at Billund Kommune ikke har lagt vægt på fedme, da Karsten Kaltoft blev opsagt,” siger Karsten Thystrup og fortsætter:

”Vi har en klar forventning om, at Retten i Kolding vil nå frem til, at Karsten Kaltofts vægt ikke har haft indflydelse på opsigelsen.”

For yderligere oplysninger kontakt KL's pressevagt på tlf. 3370-3333.