17. december 2014

KL’s høringssvar: Udkast til lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning (bemyndigelse til at fastsætte regler om ny anmeldeordning for mindre miljøkomplicerede virksomheder)

Baggrunden for lovforslaget er dele af regeringens indgåede vækstaftaler, som har til hensigt, at lette virksomhedernes administrative byrder ved ansøgning om miljøgodkendelser, samt reducere myndighedernes sagsbehandlingstid for samme.

KL støtter gerne og aktivt initiativer, som har til formål at fremme god erhvervsservice i kommunerne. Det er dog kommunernes erfaring, at god erhvervsservice er andet og mere end hurtighed og standardisering.
KL er således meget enige i målet, men beskriver i høringssvaret en række elementer i det fremsatte forslag, som bør gives yderligere opmærksomhed, samt elementer, som KL ønsker ændret inden modellen implementeres.
Høringssvaret kan læses i sin fulde længde ved at følge nedenstående link.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KL's høringssvar - Udkast til lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning