09. december 2014

KL´s høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner

KL tager til efterretning, at den ny bekendtgørelse i hovedsagen samler allerede gældende bestemmelser.

KL har enkelte konkrete forslag til ændring af bekendtgørelsen. Et forslag til forenkling i henvisning til andre bekendtgørelser. To andre forslag om uddybning af to bestemmelsers konkrete indhold.

Høringssvaret i hele sin længde findes som pdf nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høringssvar til bekendtgørelsesudkast om indholdet af vandområdeplaner