09. december 2014

KL´s høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om basisanalyser

KL har indtryk af, at bekendtgørelsen er søgt opbygget overskueligt. Men KL konstaterer med beklagelse, at de fremsendte forslag til regler ikke er forståelige. KL har nemlig modtaget bidrag fra flere kommuner, som ikke forstår bestemmelserne.

KL leverer konkrete eksempler på uklarhed og stiller forslag til ændringer i høringssvaret, der i hele sin længde findes som pdf nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høringssvar til bekendtgørelsesudkast om basisanalyser