17. december 2014

KL’s høringssvar: Revideret bekendtgørelse om spildevandsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

KL er glade for, at der endelig sker lovmæssig udmøntning af regeringens og KL’s aftale om at udskyde den kommunale medfinansiering til 2016. KL benytter samtidig lejligheden til at afgive en række generelle bemærkninger til medfinansieringsordningen, med henblik på at levere et første input til ordningens forventede evaluering i 2015.

Høringssvaret kan læses i sin fulde længde ved at følge nedenstående link.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KL's høringssvar - Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter