02. december 2014

KL: Partnerskaber skal bidrage til vækst og balance

Danmark står over for store udfordringer, når det kommer til at skabe vækst og få bedre balance i landet. En del af løsningen skal findes i partnerskaber og god ledelse, lyder budskabet fra KL’s formand.

Når Industriens Hus i København tirsdag danner ramme om en konference for store dele af det offentlige Danmark og dansk erhvervsliv, så handler det om at få inspiration til, hvordan Danmark imødekommer to helt store udfordringer:

At Danmark igennem de senere år har oplevet en stigende urbanisering, hvor folk flytter fra land til by i et omfang, som ikke tidligere er oplevet i Danmark. Og at Danmark har en generel produktivitets- og vækstudfordring.

Det er BDO, Realdania, Danske Regioner, DI og KL, der er gået sammen om konferencen for at få fokus på, hvordan samspillet mellem det offentlige, borgerne, lokalsamfundene og det private erhvervsliv kan styrkes og nytænkes, så udfordringerne kan imødekommes.

”Vores muligheder for at skabe vækst og udvikling hænger fx tæt sammen med at have stærke byer og vækstcentre, hvor de virksomheder, der konkurrerer på globale markeder, kan udvikle sig. Samtidig skal vi udvikle de områder, som oplever faldende befolkningstal, så vi kan fastholde et sammenhængende Danmark,” sagde KL’s formand Martin Damm fra talerstolen, da han åbnede konferencen sammen med Karsten Dybvad, adm. direktør i DI, og Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Vi skal tænke i partnerskaber

De tre topledere er enige om, at forudsætningerne for vækst og velfærd forandres, og at det kræver nye partnerskaber og tværgående lederskab – politisk, i virksomhederne, i den offentlige sektor og i civilsamfundet.

”Alle sektorer skal være med og bidrage – hver for sig og sammen. Hverken kommuner, regioner, virksomheder, civilsamfundet eller staten kan løse udfordringen alene. Vi må tænke i partnerskaber,” lød budskabet fra KL’s formand.

Som et eksempel fremhævede Martin Damm et konkret projekt mellem Realdania, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Naturstyrelsen og KL, der går ud på at støtte strategiplaner i ydreområder, der skal være med til at styrke kommunernes planlægning med afsæt i hver enkelt kommunes særlige udfordringer og potentialer.

Ledelse er nøglen

Et andet budskab på konferencen var, at ledelse er nøglen, hvis Danmarks udfordringer skal løses.

Og som inspiration til, hvordan det lykkes, bliver konferencen gæstet af blandt andre New York Citys tidligere borgmester Rudy Giuliani, der skal fortælle om, hvordan han på ti år lykkedes med at forvandle en voldelig og utryg by, hvor hver 7. borger i byen var på overførselsindkomst, til en sikker by med en stærk økonomi. Og hvor han med implementeringen af USA’s største beskæftigelsesinitiativ var med til at nedbringe udgifterne til velfærdsydelser med 60 pct.

Nedenfor kan du finde materialet fra oplæggene samt konferenceprogrammet og deltagerlisten.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Konferenceprogram

  • PDF

    Deltagerliste (1)

  • Jan Steenhard - Falck Healthcare

  • Jens Andersen - Region Sjælland.

  • Peter Engberg