05. december 2014

KL: Ny udbudslov skaber klarhed og fleksibilitet

I dag offentliggjorde erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen regeringens forslag til en ny udbudslov. Det er første gang, at Danmark får en egentlig udbudslov.

Et bredt sammensat udvalg har arbejdet i over et år med at udarbejde et udkast til ministeren. KL har deltaget i udvalget, og er i det store og hele tilfreds med resultatet, fortæller Jacob Bundsgaard, formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget i KL:

”Den nye lov skaber klarhed over, hvad man må og ikke må, når man skal lave udbud. Dermed kan kommunerne koncentrere sig om at indgå nogle gode kontrakter, så vi får størst mulig værdi for skattekronerne,” siger Jacob Bundsgaard.

"Med de nuværende regler bruger kommunerne unødigt mange ressourcer på at afklare reglerne, og alt for ofte vælger man at gå med livrem og seler for at være på den sikre side," tilføjer han.

Loven implementerer mere fleksible procedurer, som øger dialog- og forhandlingsmulighederne ved udbud. Det bliver også gjort klart, at adgangen til at bruge udbudsformen konkurrencepræget dialog er forholdsvis bred. Den udbudsform har man ellers kun brugt meget sjældent i Danmark, fordi man tolkede anvendelsesområdet meget snævert.

”En aftale bliver langt bedre, når der er adgang til at tale om vilkårene. På den måde kan kommunerne bedre forklare, hvad deres behov er, og leve-randørerne får bedre muligheder til at fortælle, hvad de er gode til. Sådan får man gode kontrakter”, siger Jacob Bundsgaard.

Loven er en fortolkning af det nye EU-direktiv, som blev vedtaget tidligere i år. Det har været et omfattende arbejde at formulere loven, og der har naturligvis været knaster undervejs, hvor repræsentanterne for tilbudsgiverne og ordregiverne har haft forskellige synspunkter.

Ministeren har på et enkelt punkt valgt at justere udkastet. Det drejer sig om brugen af mærkningsordninger på fx miljøområdet, hvor ordregiverne i ministerens forslag får en lidt videre adgang til at stille krav om, at man skal have sådanne mærker.

”En god udbudslov skal fungere for alle parter, og det styrker loven, at det er så bred en kreds, der har været involveret i udarbejdelsen. Fra kommunernes synspunkt vil der være elementer, som vil kræve tilvænning, men i det store hele er vi tilfredse med lovudkastet, og ser frem til, at det implementeres”, siger Jacob Bundsgaard.

Lovudkastet sendes nu i offentlig høring, og forventes fremsat i Folketinget i februar 2015.

 

YDERLIGERE MATERIALE