10. december 2014

KL: Drop selskabsgørelse af kommunale solceller

KL er enig med klimaministeren i, at kommunerne ikke skal opsætte solceller for at drive selskaber, der giver overskud. KL opfordrer til at fjerne kravet til kommunerne om at gøre deres solcelleanlæg til selskaber, der får kommuner til at droppe solceller.

Komplicerede regler har fået 85 procent af kommunerne til at opgive planlagte opsætninger af solcelleanlæg. Solcelleanlæg, der ellers var et led i kommunernes klimaplaner og skulle have været med til at indfri målsætningen om at omstille Danmark til vedvarende energi og være fri for fossile brændstoffer i 2050.

Det viste en undersøgelse, som KL’s nyhedsbrev Momentum offentliggjorde i går, og på den baggrund udtaler klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (R), til dagbladet Information, at han ikke mener, det er en kommunal opgave at drive selskaber, der opsætter solcelleanlæg for at give overskud.

Det kan KL fuldt ud tilslutte sig, og Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik og Miljøudvalg, opfordrer derfor ministeren til at lade handling følge ord og ophæve kravet om, at kommunerne skal gøre deres solcelleanlæg til selskaber.

”Jeg har noteret mig, at klima-, energi- og bygningsministeren ikke mener, at det er en kommunal opgave at drive et selskab, der skaber overskud ved at opsætte solcelleanlæg. Det er jeg helt enig i, og det er netop det, vi i kommunerne prøver at undgå. Vi sætter ikke solceller op for at lave overskud, men for at skabe miljørigtig energi til de skoler, plejehjem og andre kommunale bygninger, solcellerne står på,” siger Jørn Pedersen.

Som reglerne er i dag, skal kommunerne etablere et særskilt selskab for hvert eneste solcelleanlæg, der opsættes på skoler, daginstitutioner og andre kommunale bygninger. Jørn Pedersen påpeger, at kravet om at fjerne selskabspligten ikke betyder, at kommunerne ønsker en særstatus, men at man blot ønsker de samme muligheder for at opsætte solcelleanlæg som resten af den offentlige sektor.

”Kommunernes muligheder for at opsætte solcelleanlæg er i dag voldsomt meget ringere, end det er tilfældet for staten og regionerne. Jeg håber derfor, at klima-, energi- og bygningsministeren vil tage initiativ til, at kommunerne netop ikke behøver at oprette et selskab for hvert eneste solcelleanlæg. Kravet om at oprette selskaber udgør en effektiv og helt uforståelig blokade for, at kommunerne for alvor satser på solceller, der ellers er et vigtigt bidrag til, at vi kan blive uafhængige af fossile brændstoffer,” siger Jørn Pedersen.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Faktaark - forskellige vilkår for solceller