15. december 2014

Frivillige og kommuner i tættere samspil om udsatte familier

Socialministeren tildeler nu 29,1 mio. kr. til projekter, hvor frivillige og kommuner arbejder sammen om at hjælpe børn af misbrugere, psykisk syge og andre forældre med svær baggrund.

Alle børn skal have mulighed for at få et godt liv, uagtet om deres mor er stofmisbruger eller direktør.

Sådan lyder det fra socialminister Manu Sareen (R), der som en del af regeringens såkaldte ”Forebyggelsespakke” har afsat 29,1 mio. kr. til at støtte en række frivillige organisationer i deres arbejde med at forebygge sociale problemer hos børn og unge fra udsatte familier.

Et selvstændigt mål med puljen er at få kommuner og frivillige organisationer til at arbejde mere og tættere sammen. Et krav i ansøgningsprocessen har derfor været, at der var tale om fælles initiativer.

”Frivillige kan noget helt særligt, som vi ikke kan klare fra sagsbehandlerens kontor på kommunen. Fordi det hverken handler om paragraffer eller ydelser, kan de skabe tillid og nærhed til mennesker, der ellers står på kanten af fællesskabet. Det er uvurderligt. Derfor er jeg glad for, at vi nu hjælper kommuner og frivillige organisationer til at arbejde tættere sammen om udsatte børn,” siger ministeren.

I oktober udgav regeringen et idekatalog, der konkret giver inspiration til, hvordan samarbejdet mellem kommunerne og den frivillige verden kan udvikles. Idekataloget er en opfølgning på det såkaldte Frivillighedscharter, der skulle være med til at udvikle sammenspillet mellem den frivillige verden og det offentlige. KL deltog i formuleringen af charteret, sammen med foreninger, ministerier, organisationer, kommuner og regioner, og charteret har siden da dannet grundlag for en debat om frivillighed i kommunerne.

Læs mere her.