16. december 2014

Fælleskommunale Geodata (FKG) Nyhedsbrev December 2014

Formanden for projekt FællesKommunale Geodata (FKG) takker for et spændende år, hvor projektets skinner blev lagt for vejen fremad, og ønsker samtidig alle en rigtig god jul.

FKG-bestyrelsen holdt den 17. november årets sidste bestyrelsesmøde. Efter, at de velbesøgte workshopdage i maj/juni gav et særdeles godt materiale med input til projektets fortsættelse, har bestyrelsen vurderet og prioriteret de mange forslag.

Lige nu arbejdes der på at lægge sidste hånd på en strategi for projektet, en strategi der i få ord beskriver de mål, der forfølges fremover

Samtidig arbejdes med en samlet projektplan herunder en tids- og kommunikationsplan for et flerårigt forløb af projektet.

Tidligt i 2015 vil der blive gennemført en landsdækkende spørgeundersøgelse, som skal give grundlag for, at der på udvalgte områder kan følges op på den benchmark på geodataområdet, der i 2010 blev udfærdiget efter undersøgelse i 37 kommuner.

Af andre konkrete opgaver, der får prioritet i 2015 kan nævnes:

  • Der arbejdes i KL´s sekretariat på, at få FKG’s interesser videreført via initiativer i den Fælleskommunale DigitaliseringsStrategi 2016-2020, evt. under en bredere geodata-overskrift.
  • Der vil blive arbejdet med at udvikle en kommunal dataanalytikeruddannelse samt gennemført et pilotforløb af uddannelse
  • FKG vil videreføre dialogen med kommunerne om udvikling af geodataområdet
  • Det vil blive testet om DAI er en mulig platform for FKG.

Herudover fortsætter de 3 arbejdsgrupper, deres givtige arbejde.

Datamodelgruppen er netop ved at lægge sidste hånd på version 2.5 og planlægger én udgave i 2015. Lige nu arbejdes på at planlægge indholdet i denne . Udover at medtage de kommentarer og ændringsforslag, der løbende meldes ind, vil det nok blive den version, hvor KLE-systematikken kobles til FKG-datamodellen.

Implementeringsgruppen er ved at lægges sidste hånd på implementeringsscripts med tilhørende vejledninger til version 2.4 af datamodellen.

Desuden vil gruppen udfærdige flade filer i shape- og tab-format. Endelig vil der blive skrevet vejledninger, der letter kommunernes arbejde med at opbygge datasættet lokalt i kommunen.

FKG på DAI-gruppen arbejder med at teste DAI som mulig platform for FKG. Gruppen har møde lige inden jul, hvor det skal besluttes hvilke data, der skal testes. Herefter vil de første testdata blive lagt på DAI. Pt består gruppen af fire medlemmer, men mangler et medlem, der benytter Orbicons ArcDAI-værktøj. Skriv gerne til Charlotte Malling cma@kl.dk, hvis du er interesseret.

 

På hjemmesiden kan du se eller gense 2 indlæg om FKG fra Kortdage 2014, som blev holdt af henholdsvis Bente Neerup, Hjørring med en rapport fra bestyrelsen og Jesper Gaardboe, GeoFyn med en rapport fra arbejdet i implementeringsgruppen og gruppen, der sikrer at FKG-data kan lægges på DAI.

Disse indlæg ligger under kl.dk/fkg under mappen FKG-handlingsplan: Link

Nedlukning af CPR-vej

I 2015 vil der også blive lagt resurser i at sikre de distriktsdata, som kommunerne i dag vedligeholder i CPR-vej og som ikke videreføres i DAGI. Disse kommunale distrikter trækkes af en række kunder og abonnenter rundt omkring hos firmaer og mange offentlige institutioner.

KL er i fuld gang med at kontakte de kunder, som vi via kommunerne eller CPR’s kundecenter har viden om. Alle firmaer er interesserede i at vide mere om overgangen og deltage i test af data, der evt. bliver lagt på DAI.

Der er overraskende mange kunder til disse data. Men da der er tale om frivillige indberetninger, er det kommunerne der vælger, om de skal videreføres og gøres tilgængelige.

Der kommer meget mere information om denne opgave i første halvdel af 2015. Den nyeste tidsplan for Grundataprogrammet for Adresser siger, at det nye AdresseRegister, DAR 1.0 pr. 1. juli 2016 er etableret som autoritativt grunddataregister. Dermed skal vejnavne ikke længere registreres i CPR-vej og fra den dato skal de kommunale distrikter så vedligeholdes et andet sted.

 

Så der er rigtig mange jern i ilden også i 2015, som ellers var planlagt som et lidt stille år i projektet, således er det også lykkedes at finde begrænsede økonomiske midler til finansiering af initiativer, som viser sig presserende i 2015.

Med disse gode nyheder vil jeg gerne ønske alle en rigtig god jul samt et glædeligt gensyn i arbejdsåret 2015.

 

Med venlig hilsen

Eva Kanstrup, formand for FKG-bestyrelsen