03. december 2014

20 pct. effektiviseringspotentiale med Kommunernes Ydelsessystem, KY

KL har for KOMBIT lavet en førmåling på KY. Den viser et potentiale for effektivisering i omegnen af 20 pct. af det nuværende arbejde, der bruges på uddannelses- og kontanthjælp, enkeltydelser, administration af borgere m.v. KL og KOMBIT anbefaler at kommunerne betragter potentialet som netop et potentiale. Det er op til hver kommune at udarbejde sin egen business case og selv afgøre hvordan og til hvad potentialet høstes.

Kommunernes ydelsessystem

Kommunernes Ydelsessystem er i udbud og en leverandør ventes at være fundet inden udgangen af 2014. Systemet skal herefter udvikles og implementeres med en udrulningsplan, hvor de første versioner tages i brug i foråret 2016. KY dækker de ydelser der i dag administreres af KMD Aktiv og Bis-Y. Se mere her: http://www.kombit.dk/ky

Førmålingens resultater

Førmålingen viser at arbejdet med kontantydelser fordeler sig således:

  • 55 pct. på uddannelses- og kontanthjælp
  • 23 pct. på enkeltydelser
  • 10 pct. på administration af borgere.
  • Resten - 12 pct. – fordeler sig på revalideringsydelser, ledighedsydelser, flekslønstilskud og ressourceforløbsydelser

De opgaver og processer, der effektiviseres mest på tværs af hovedopgaverne er journalisering, notat og scanning, der tilsammen udgør ca. 9,5 pct.point; dernæst fordeling af sager, dokumenter og advislister 3,8 pct.point og validering af data 2,1 pct. point.

Metode

Metoden er udfoldet i vedhæftede rapport. Men kort fortalt har KL opgjort hvordan tidsforbruget på hovedopgaver og opgaver fordeler sig i dag. Det er sket med fire kommuner. Herefter er resultat valideret hos 65 ud af de resterende kommuner, før vi igen i juni måned kontrollerede at førmålingen stadig stod til troende i de fire kommuner. KOMBIT har med fagpersoner i kommunerne, der både kender sagsgange og kravspecifikationen til KY i detaljer, estimeret hvor meget forskellige arbejdsfunktioner kan forventes at blive effektiviseret. Sammen har de to analyser så produceret potentialet.

YDERLIGERE MATERIALE