21. august 2014

Sundhedsorganisationer tager godt imod udspil

Regeringens sundhedsudspil, ”Jo før, jo bedre”, får generelt en positiv modtagelse fra de centrale aktører på sundhedsområdet.

Danske Regioner roser udspillet for at have fokus på patientinddragelse, kræftbehandling, kronikere og kvalitet:

”Med udspillet kommer der nye penge og nye måder at arbejde med blandt andet patientinddragelse på, det hilser vi velkommen."

"Vi vil ude på afdelingerne og i samarbejdet med almen praksis og kommunerne gøre vores for at omsætte de gode intentioner til resultater, der gavner borgerne,” siger Bent Hansen (S), formand for Danske Regioner.

Sammenhæng og inddragelse

Danske Patienter, der er paraplyorganisation for de danske patientforeninger, glæder sig over det stærke fokus på sammenhæng og inddragelse, der er i regeringens udspil:

”Inddragelse af patienter og pårørende er ekstremt vigtigt, hvis man ønsker at skabe et sundhedsvæsen, der tager udgangspunkt i patienternes behov."

"Bliver midlerne udmøntet på den rigtige måde, betyder det helt enkelt, at patienterne får en bedre behandling, nogle langt bedre behandlingsforløb – og så begrænser man antallet af fejl og utilsigtede hændelser,” siger formanden for Danske Patienter, Lars Engberg, i en kommentar.

Ønsker mere forebyggelse

Også fra Dansk Sygeplejeråd (DSR) er der ros, blandt andet fordi regeringen lægger op til, at borgere med kroniske lidelser skal have deres egen faste kontaktsygeplejerske.

Dermed får sygeplejerskerne en ny, selvstændig rolle i forhold til kronikere, mener DSR – der til gengæld efterlyser et kraftigere fokus på den forebyggende indsats:

”Hvis forebyggelse for alvor skal gøre en forskel, så er der behov for at starte tidligere, end regeringen lægger op til. Det er nu engang langt mere effektivt at bruge ressourcerne på at forebygge, at børn og unge eksempelvis begynder at ryge, end det er at tilbyde en 40-årige storryger et sundhedstjek,” siger formanden for DSR, Grete Christensen.

Lægeforeningen fremhæver, at der er mange positive elementer i udspillet, bl.a. et større fokus på kvalitet og mindre bureaukrati.

Men Lægeforeningen beklager, at udspillet ikke omfatter patienter på medicinske og akutte afdelinger. Og man tvivler på, om det økonomiske løft på 1,4 mia. kr. pr. år reelt rækker til at føre tankerne i sundhedsudspillet ud i livet:

"Nogle af initiativerne er meget ambitiøse - og det er godt - men det er også vigtigt, at der er midler til at realisere dem. Uden at være økonom kan jeg godt have mine tvivl om det," siger formanden for Lægeforeningen Mads Koch Hansen.

YDERLIGERE MATERIALE

 • LINK

  KL: Potentialer i sundhedspakke

 • LINK

  Læs mere om regeringens sundhedsudspil

 • LINK

  Læs om Christiansborgs modtagelse af sundhedspakken

 • LINK

  Læs også: Regeringen præsenterer ny sundhedspakke