27. august 2014

Stort arbejde forude på beredskabsområdet

KL glæder sig over, at Redningsberedskabets Strukturudvalg nu er færdig med sin rapport med anbefalinger for fremtidens beredskab. Nu venter en vigtig opgave i kommunerne med at samle sig i nye og større enheder.

Redningsberedskabets Strukturudvalg har tirsdag offentliggjort sin rapport, som kommer med en række anbefalinger og principper for, hvordan arbejdet på beredskabsområdet fremover kan organiseres, og hvor det er muligt at effektivisere.

”Jeg glæder mig over, at udvalgets arbejde nu er afsluttet. Rapporten indeholder en række gode forslag til principper og anbefalinger. Vi ser nu frem til at indgå i dialog med Forsvarsministeriet om den fremadrettede arbejdsdeling mellem kommuner og stat på beredskabsområdet,” siger Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

Som en del af økonomiaftalen mellem regeringen og KL blev det aftalt, at de nuværende 86 kommunale enheder skal reduceres til maks. 20. Kommunerne skal frivilligt gå sammen i de nye enheder.

”Det er vigtigt, at kommunerne nu har fokus på at finde sammen i de nye enheder. Der kan være store forskelle i enhedernes dækningsområde afhængig af befolkningstæthed og areal, men det vil naturligvis være vigtigt for KL, at ingen kommuner efterlades alene,” siger Jørn Pedersen.

”Det er også vigtigt, at de nye kommunale enheder alle bliver bæredygtige til at kunne modtage de statslige opgaver, som det er planen at udlægge til kommunerne.”

Strukturændringerne på beredskabsområdet indebærer nemlig også effektiviseringer og strukturændringer i staten. Det fremgår af vækstaftalen, at man dog først i foråret 2015 tager fat på at lave forslag til strukturændringer i staten. Først herefter kan kommunerne få informationer om, hvorvidt der sker ændringer i arbejdsdelingen mellem kommunerne og staten på området.

”Det er en udfordring for os i kommunerne, at vi skal indrette den nye struktur, inden vi ved, hvad man kommer frem til i staten,” siger Jørn Pedersen.