26. august 2014

Skriftlige kommentarer til dagsordenspunkter ved Teknikerkontaktudvalget den 22. august efterlyses

Kære alle

På møde i Teknikerkontaktudvalget, den 22. august 2014 nåede vi desværre ikke alle dagsordenspunkter.

Vi aftalte at udsætte et punkt, nemlig punkt 2.4 (hvordan kan mobilitet og infrastruktur understøtter et Danmark i balance) til drøftelse på næste møde.

I forhold til de øvrige punkter skal jeg bede om jeres skriftlige kommentarer sendt til akp@kl.dk senest den 2. september 2014. De skriftlige kommentarer vil så blive indføjet i referatet.

De punkter, som vi efterspørger kommentarer til er følgende:

  1. Kommunernes beføjelser på energiområdet – Her efterspørges udvalgets kommentarer og bemærkninger til prioritering af indsatsen på energiområdet (Punkt 3.1.)
  2. Gevinstrealisering  Byg og Miljø  - er det en rigtig model, der er foreslået, og har I forslag til kommuner (fx jeres egen) der kunne have interesse i at deltage i den nævnte workshop (punkt 6.1)
  3. Forslag til mødedatoer for 2015 – Datoerne bliver gjort endelige, hvis sekretariatet ikke modtager bemærkninger hertil (punkt 8.1)
  4. Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi – Arbejdet hermed kører meget stærkt de næste måneder. Hvad skal med i strategien – og hvad skal ikke? Derfor er det meget vigtigt, at I sender jeres input og forslag, som sekretariatet kan arbejde videre med frem mod næste møde i Teknikerkontaktudvalget, hvor emnet kommer på igen (punkt 8.2)

Med venlig hilsen
Anni Kær Pedersen