28. august 2014

Referat af møde i Teknikerkontaktudvalget, den 13. juni 2014

Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering referat af møde i Teknikerkontaktudvalget, den 13. juni 2014.

Referatet var ikke vedlagt bilagsdelen fra sidste TKU-møde, hvorefter det er vedlagt som pdf her.

YDERLIGERE MATERIALE