08. august 2014

Privatskoler implementerer reformen

9 ud af 10 privatskoler har valgt at implementere dele af folkeskolereformen, selvom de ikke behøver. Det er der god grund til ifølge formanden for Danmarks Privatskoleforening.

Understøttende undervisning, tidligere sprogundervisning og samme timeantal som i folkeskolen. Det er blot nogle af de ting, som venter eleverne på Elise Smiths Skole i Aarhus. Skolen er en privatskole. Men på trods af, at landets pivatskoler ikke behøver at leve op til reformens krav, så har skolelederen alligevel valgt at implementere dele af den. Det skriver b.dk.

"Hos os har vi valgt at sige, at Folkeskolereformens ændringer er så store, at vi ikke kan ignorere dem. Vi har forholdt os til reformen og ud fra det, har vi foretaget nogle justeringer, vi synes er rimelige," siger John Flyvholm, skoleleder på privatskolen Elise Smiths Skole i Aarhus til b.dk.

Privatskoler skal følge med folkeskolen

Ifølge Kurt Ernst, formand for Danmarks Privatskoleforening, er privatskolen langt fra de eneste.

"Jeg vil vurdere, at 9 ud af 10 privatskoler har flere timer på skemaet efter sommerferien, ligesom mange privatskolers elever vil møde flere og udvidede tilbud i undervisningen," siger Kurt Ernst til b.dk.

Ifølge ham er der flere grunde til, at privatskolerne går denne vej:

”Det er et lovkrav, at privatskoler kan stå mål med folkeskolen og give et lige så godt tilbud, så det betyder selvfølgelig noget. Derudover vil vi gerne samarbejde om at forbedre og udvikle grundskolen, og så er der jo også er et konkurrenceaspekt i forhold til at skaffe elever," siger Kurt Ernst til b.dk.