16. august 2014

Nye arbejdstidsregler giver større fleksibilitet

De nye arbejdstidsregler for lærere giver rum for stor fleksibilitet, så ledelse og medarbejdere sammen kan finde den bedste og mest produktive indretning af arbejdsdagen, skriver Michael Ziegler i debatindlæg.

Af Michael Ziegler (K), borgmester, formand for KL’s Løn- og Personale-udvalg

Helle Hedegaard Heins kommentar ”Moderne tider i folkeskolen” kræver en skarp replik.

Præmissen i kommentaren er langt fra intentionerne i folkeskolereformen og lærernes arbejdstid. Hun opridser et populistisk og fjollet billede af den nye folkeskole og medarbejdernes arbejdstid, som har meget lidt med virkeligheden at gøre.

De nye regler for lærernes arbejdstid betyder, at man som medarbejder i den danske folkeskole som udgangspunkt er til stede på sin arbejdsplads i sin arbejdstid. Men altså som udgangspunkt, ikke som en ufravigelig regel. Sådan er det for stort set alle lønmodtagere på det danske arbejdsmarked.

Modsat Helle Heins påstand giver de nye arbejdstidsregler rum for stor fleksibilitet, så ledelse og medarbejdere sammen kan finde den bedste og mest produktive indretning af arbejdsdagen, til gavn for dem, det hele drejer sig om, børnene.

Helle Hein udelader nemlig den væsentlige pointe, at der er en god grund til, at medarbejderne i det hele taget skal være mere på skolerne end tidligere: De skal være mere sammen med eleverne og med hinanden.

Der bliver mulighed for at etablere samarbejder på kryds og tværs, afprøve nye læringsmetoder, gennemføre projekter og meget andet.

Lærerne skal dele viden, være kreative og bringe deres forskellige faglige styrker i spil til gavn for eleverne. De skal sammen med ledelsen og eleverne skabe en motiverende og velfungerende skoledag for børnene med en høj grad af læring.

Hvor stor en del af arbejdstiden, der i praksis skal lægges på skolen, er ikke noget, KL eller lærernes fagforbund skal aftale eller diktere. Det vil blot resultere i begrænset fleksibilitet, som hverken skolens elever eller medarbejdere har gavn af.

Hvis lærerne skal arbejde andre steder end på skolen, er det noget, der skal ske i fælles forståelse mellem medarbejderen og lederen.

Sådan er det faktisk for langt størsteparten af lønmodtagere i Danmark. Og det er hverken gammeldags eller industrisamfundsagtigt. Det er både fleksibelt og moderne.

***********************************************************
Debatindlægget er bragt i Berlingske lørdag den 16. august.