10. august 2014

Ny undersøgelse: Forældrene bakker op om skolereformen

Et flertal af forældre til børn i skolealderen forventer sig, at eleverne vil lære mere som følge af skolereformen. Samtidig bakker forældrene op om den nye understøttende undervisning og lektiehjælp. Det viser en ny undersøgelse.

”Det glæder mig rigtig meget, at forældrene på så mange parametre bakker op om reformen. For forældrenes opbakning er altafgørende for, at reformen lykkes.”

Sådan siger Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, i en kommentar til, at 1002 forældre i en ny undersøgelse på en lang rækker punkter bakker op om og er positive over for flere af skolereformens elementer.

Mere end halvdelen (57 pct.) af de adspurgte forældre har forventning om, at eleverne vil lære mere som følge af reformen. Og når det gælder skolens nye elementer som fx understøttende undervisning, hvor lærere og pædagoger skal arbejde sammen, så erklærer hele 81 pct. af forældrene, at de synes, det er en rigtig god ændring. Ligeledes bakker forældrene op om flere timer i dansk og matematik og motion og bevægelse.

”Det overordnede mål med reformen er jo at højne elevernes niveau. Så det er godt, at forældrene tror på visionen. Og jeg vil gerne rose forældrenes åbenhed og nysgerrighed over for den kæmpestore forandring, som reformen jo er. Det er rigtig gavnligt for arbejdet ude på skolerne, at forældrene fx er imødekommende over for den understøttende undervisning, hvor lærere og pædagoger jo på en ny måde skal samarbejde om elevernes læring,” siger Anna Mee Allerslev.

Hvad angår lektiecaféerne, så støtter 81 pct. af forældrene ideen om den frivillige lektiehjælp, og 78 pct. siger, at de forventer at tage imod tilbuddet om lektiehjælp i skoletiden.

Undersøgelsen rummer dog også et klart opmærksomhedspunkt. Over 30 pct. af forældrene føler sig dårligt/meget dårligt informeret om de forandringer, der sker på skolen som følge af reformen.

”Det er vigtigt, at forældrene føler sig klædt på i forhold til de nye ting, der skal ske. Og der ligger en helt klar opgave for kommunerne og skolelederne. For vi skal naturligvis sørge for, at forældre og elever føler sig inddraget i de forandringer, der sker,” siger Anna Mee Allerslev.

Analysebureauet YouGov har gennemført undersøgelsen for KL. Undersøgelsen er gennemført som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse i perioden 4.-15. juli 2014 blandt 1002 forældre med børn, der skal starte i 0.-9. klasse efter sommerferien.

For yderligere kommentarer fra Anna Mee Allerslev eller oplysninger om undersøgelsen, kontakt KL’s pressevagt på tlf. 33 70 33 33

YDERLIGERE MATERIALE