01. august 2014

Nordsjællænderne er bedst til at huske det blå kort

Nordsjælland er bedst dækket, mens nogle af ø-kommunerne samt unge halter bagefter. Det er den foreløbige konklusion på dagen, hvor det blå EU-sygesikringskort træder i kraft.

Ca. 3 millioner danskere har indtil nu husket at bestille det nye blå EU-sygesikringskort, der træder i kraft i dag og dermed udskifter det gule sundhedskort.

KL og Sundhedsministeriet har siden maj kørt en informationskampagne omkring det nye blå kort. Og det bevirkede, at der i juni blev udstedt næsten 500.000 blå kort – dobbelt så mange som i maj og fem gange så mange som i april.

”Vi kan konstatere, at kampagnen i den grad har haft en effekt, hvilket er glædeligt. Men der er stadig mange – specielt unge mennesker, der endnu ikke har anskaffet sig det nye kort. Så hermed en opfordring til alle om at huske at få bestilt kortet, så man ikke pludselig står i udlandet og opdager, at man ikke er dækket,” siger konsulent Michael Hald, KL.

Tallene viser, at i løbet af 2014 er der kun 9 pct. af unge mellem 20 og 29 år har bestilt kortet, hvorimod over 20 procent af de 60-69-årige har husket det.

Store kommunale forskelle

Der er også betydelige forskelle på, hvor mange borgere i de forskellige kommuner, der har anskaffet kortet.

Nordsjælland er med Allerød, Furesø og Egedal kommuner i top de kommuner, der er bedst dækket. De har alle udstedt blåt kort til mere end 20 procent af indbyggerne i perioden fra maj til juli 2014. Ø-boer – som fx borgere på Læsø og Samsø - halter derimod lidt efter. Samsø ligger i bunden. Her har under 10 procent af indbyggerne fået anskaffet sig kortet i 2014.