26. august 2014

Lavbundsarealer kan blive til natur

Regeringen har i vækstforliget afsat 165 mio.kr. til udtagning af landbrugsjord i lavbundsarealer med henblik på CO2-reduktion og nitrattilbageholdelse. En stor del af midlerne indgår i forslaget til finanslov for 2015.

”I KL er vi glade for, at regeringen også prioriterer tiltag, der på sigt kan blive til ny natur,” siger formanden for KL's Teknik- og Miljøudvalg, borgmester Jørn Pedersen.

I første omgang skal Naturstyrelsen kontakte lodsejerne. Såfremt der efterfølgende skal iværksættes tiltag til at forbedre naturen eller vandmiljøet, forventer KL, at kommunerne får den faciliterende rolle decentralt.

”På den måde kan vi skabe synergi til den omfattende vand- og naturindsats, der i disse år foregår på netop de samme arealer. Det vil være ærgerligt, hvis to gode formål kommer til at konflikte,” fortsætter Jørn Pedersen.

I det åbne land

Arealerne ligger i det åbne land, hvor kommunerne har ansvaret for plan-, myndigheds- og driftsopgaver. Udover kommuneplanlægning og klimatilpasning er det især implementering af vand- og naturplanerne, der kan skabe konflikt eller synergi med udtagning af landbrugsjord. Men det kan løses, hvis der forlods tages hånd om det:

”Det er oplagt, at vandrådenes frugtbare dialog om vandløb fortsætter med en lignende dialog om næste vandperiodes vådområdeindsats, minivådområder og andre nitratreducerende tiltag. Her vil vi også kunne skabe synergi til udtagning af landbrugsjord,” slutter Jørn Pedersen.