19. august 2014

Landdistriktsmidler skal understøtte bredbånds- og mobildækning

KL og Landdistrikternes Fællesråd mener, at en del af landdistriktsmidlerne skal bruges til at forbedre bredbånds- og mobildækningen i landets yderområder.

Regeringen har nu vedtaget, at landdistriktsstøtten skal opprioriteres. Fremover skal der flyttes 7 pct. af den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsmidlerne. Dermed bliver der penge til at understøtte flersidig erhvervsudvikling og bosætning i landdistrikterne.

I løbet af efteråret skal det fastlægges, hvilke områder der kan søges støtte til. Hvis det står til KL, skal midlerne blandt andet bruges til at udbrede bredbånd og anden form for it-infrastruktur, så der kan skabes stabil og stærk internet- og mobilkontakt i landdistrikterne.

”Det er ganske enkelt et grundvilkår for, at vi kan skabe og fastholde vækst og udvikling i Danmark”, siger KL´s formand, Martin Damm.

Han fortsætter:

”Kommunerne er fanget i et reelt krydspres. På den ene side vil vi gerne bakke op om, at markedskræfterne skal være drivende kraft for udbredelsen af it-infrastruktur dér, hvor markedskræfterne reelt virker. Samtidig må det siges at være et uomtvisteligt faktum, at markedskræfterne ikke findes ret mange steder, når vi kommer ud i de tyndtbefolkede landistrikter”.

”Derfor må vi bruge alle de alternative muligheder, vi kan finde, for at understøtte bygning af it-infrastuktur dér, hvor markedskræfterne ikke virker og med al sandsynlighed aldrig kommer til det,” understreger Martin Damm.

Bakker op

Han bakkes op af formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard:

”I Landdistrikternes Fællesråd bakker vi helt op om at få undersøgt, hvordan der kan komme hul igennem på internet og mobil. Dårlig bredbånds- og mobildækning er er et problem både for den enkelte borger, for det offentlige og for private virksomheder".

"Det er fx helt uholdbart, når telemedicin ikke kan nå frem til landdistrikterne. Og i den forbindelse er vi optaget af at få set fx på svenske erfaringer ved at bruge landdistriktsmidler til bredbånd og master,” siger Steffen Damsgaard.