21. august 2014

Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge

Flygtningestrømmen til Danmark presser kommunerne i en sådan grad, at KL nu råber vagt i gevær. Kommunerne har brug for flere billige boliger til nye flygtninge.

Otte ud af ti kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser en undersøgelse, som KL har gennemført blandt 74 kommuner. Det får nu KL til at efterlyse flere billige boliger.

”Vi har ganske enkelt brug for flere billige boliger, hvor vi kan placere de flygtninge, som vi får til Danmark. Situationen med de øgede flygtningestrømme er uholdbar, fordi kommunernes forpligtelser til at boligplacere flygtninge bliver vanskeligere at overholde. Samtidig er det et ganske stort problem for den enkelte flygtnings integration, når der ikke er mulighed for at falde til ro i egen bolig,” siger Jacob Bundsgaard, formand for KL’s Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalg.

Kommunernes udfordring med at finde boliger til nyankomne flygtninge bliver ikke mindre af, at kommunerne i 2014 får næsten 50 pct. flere flygtninge end i de forgange år. Det skyldes bl.a., at flygtningestrømmen fra især Syrien har taget til. Kommunerne har især svært ved at finde boliger til enlige og større familier.

”Kommunerne modtager i øjeblikket mange enlige mænd, som er svære at finde en god bolig til. Udbuddet af små billige boliger er begrænset og i takt med, at de almene boliger bliver renoveret, og små lejligheder bliver lagt sammen til større, bliver udbuddet endnu mindre. Jeg vil opfordre kommunerne til at intensivere samarbejdet med boligorganisationerne, så vi kan få en dialog om, hvilke boliger, der efterspørges,” siger Jacob Bundsgaard.

Kommunerne efterspørger bl.a., at det skal være nemmere at tilvejebringe flere nye billige boliger inden for kommunegrænsen, og at kommunerne skal have råderet over flere af de billige boliger, der er i kommunen.

”Der findes ingen hurtige løsninger på denne udfordring. Men der findes forskellige tiltag, som vil kunne gøre opgaven med at boligplacere flygtninge nemmere. Og det vil KL gå i dialog med regeringen om,” siger Jacob Bundsgaard.

Undersøgelsen er gennemført af KL i april 2014 blandt 89 kommuner. 74 kommuner har medvirket i undersøgelsen, hvilket givet en svarprocent på 83.

For yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt konsulent Sara Glahder Lindberg, tlf. 3370-3149. For yderligere kommentarer fra Jacob Bundsgaard kontakt pressekonsulent Trine Søndergaard, tlf. 3370-3564.

Se resultaterne af KL's undersøgelse i PDF'en neden for.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KL undersøgelse vedr. boligplacering af flygtninge