22. august 2014

Kommuner løfter det største sociale ansvar

Kommunerne er uden sammenligning den sektor på det danske arbejdsmarked, der løfter det største ansvar for at give svage ledige en chance. Det viser en undersøgelse fra KL's nyhedsbrev Momentum i juni i år.

Mens 7,5 pct. af alle ansatte i kommunerne er i støttet beskæftigelse, er det tilsvarende tal for den private sektor 3,2 pct. I staten og regionerne er tallene hhv. 3,4 og 2,4 pct.

”Kommunerne løfter et stort socialt og arbejdsmarkedspolitisk ansvar ved at ansætte mange ledige i forskellige former for støttet beskæftigelse. Dermed får tusinder af ledige en chance for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet,” fastslår Ulrik Petersen, der er chefkonsulent i KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervskontor.

Kommunerne har flest i støttet beskæftigelse

Han glæder sig over, at også andre dele af arbejdsmarkedet, herunder det private erhvervsliv, løfter et stort ansvar for at give også ikke jobparate ledige en chance.

Men som tallene viser, er der ikke belæg for det, når Ugebrevet A4 i en artikel onsdag hævdede, at ”det er erhvervslivet og ikke kommunerne, der hjælper de svageste ledige mest”.

”Set i forhold til arbejdsstyrken har kommunerne langt flere i støttet beskæftigelse, både når det gælder de job-parate og de ikke-jobparate,” understreger Ulrik Petersen.

Læs mere om Momentums undersøgelse her.