22. august 2014

KL ønsker generelle regler for gylletransporter

Det bør afklares, hvor meget det belaster de kommunale veje, når der køres med store landbrugsmaskiner. Det mener KL, der derfor efterlyser en uvildig undersøgelse.

KL tager afstand fra regeringens forslag om, at kommunerne skal have ret til at give en tilladelse til landbruget til at køre med store landbrugsmaskiner. En tilladelse, der blot afløser den eksisterende mulighed, kommunerne i dag har for at give dispensation. 

I stedet efterlyser KL, at der laves generelle regler for kørsel på kommunale veje - og at kommunerne bliver kompenseret for de merudgifter, det måtte medføre.

KL foreslår samtidig, at der gennemføres en uvildig undersøgelse, der belyser konsekvenserne ved kørsel med tunge køretøjer på kommunale veje.

Det fremgår af et høringssvar, KL netop har sendt til Transportministeriet.

Fanget i krydspres

”Kommunerne er fanget i et ubehageligt krydspres. Vi lægger stor vægt på, at landbruget får mulighed for at kunne udføre sit erhverv, herunder for kørsel med store gyllevogne. Men det er ikke rimeligt, at det er op til den enkelte kommune at vurdere og betale for den belastning, som disse transporter medfører,” siger formanden for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, Jørn Pedersen (V).

”Mange kommuner er desuden bundet i funktionskontrakter om, at vejnettet skal leve op til vis minimumskvalitet, og vil derfor ikke kunne give disse tilladelser uden betydelige merudgifter,” siger Jørn Pedersen.

Han peger på, at der i dag er stor uvished om konsekvenserne af de tunge køretøjers kørsel på vejene.

”Der florerer mange påstande om, hvor stor eller lille en belastning der er tale om. Derfor foreslår vi, at der iværksættes en uvildig undersøgelse,” siger Jørn Pedersen

Som reglerne er i dag, kan kommunerne give dispensation til kørsel med tre-akslede gyllevogne på kommunale veje. Cirka 78 procent af den gylle, der køres ud, får en kommunal dispensation, skriver avisen Effektivt Landbrug.