28. august 2014

KL glæder sig over bedre vandplaner

Statens vandplaner for perioden 2010-2015 har været i endnu en høring.

KL har i sit høringssvar påpeget, at det er positivt, at der i den seneste høringsudgave af vandplanerne er
justeret en række faktuelle fejl og foretaget en mere ensartet revurdering af krav til visse vandløb og P-ådale. KL opfordrer til at der også for spildevandsområdet foretages en konsekvensretning.

Med de mange vandplansændringer, hvor indsatser tages ind og ud, vanskeliggøres og fordyres kommunernes implementering af såvel vandløbs- som spildevandsindsatsen. Med endelig vedtagelse af
vandplanerne i efteråret 2014 reduceres kommunernes indsatsperiode på visse indsatser til ca. 1 år – i modsætning til den oprindeligt planlagte periode på 5 år.

KL´s nye og forrige høringssvar kan findes her på siden.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KLs høringssvar til justerede vandplaner for 2010-2015

  • KLs høringssvar til vandplanerne for 2010-2015