17. august 2014

Inklusion betyder ikke elevflugt

En ny analyse foretaget af KL’s nyhedsbrev Momentum viser, at der ikke er nogen systematisk tendens til, at flere fravælger folkeskolen i de kommuner, hvor flere børn bliver inkluderet i den normale undervisning.

Problemstillingen, der handler om at inkludere flere børn med særlige udfordringer i folkeskolens normalklasser, skaber ofte debat i medierne, og indimellem ser man eksempler på forældre, som har flyttet eller vil flytte deres børn fra folkeskolen til en privatskole på grund af den øgede inklusion.

Nu konkluderer en ny analyse fra KL’s nyhedsbrev Momentum imidlertid, at der ikke er noget tegn på, at flere børn skifter fra folkeskolen til privatskoler i de kommuner, hvor inklusionen af børn i normalklasser øges mest i disse år.

Momentums analyse gennemgår i hver enkelt kommune, hvordan udviklingen af elever i folkeskolen har været i de seneste år, samt hvordan udviklingen af inkluderede elever i folkeskolen er. Konklusionen i analysen er, at der ikke er nogen systematisk sammenhæng. I de kommuner, hvor inklusionen er øget mest, har man ikke oplevet større tilgang på privatskolerne end andre kommuner.

”Forældre forholder sig meget, meget konkret til deres eget barns situation, når de overvejer at skifte til en privatskole,” siger Andreas Rasch-Nielsen, forskningschef på VIA University College, til Momentum.

Han mener, at analysen er meget interessant og aktuel, og at den genspejler tendensen til, at forældre søger privatskoler, der egner sig særligt godt til deres barn.

Forskellige årsager til skifte

Formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, Anna Mee Allerslev, er glad for analysens resultat og mener, at den understøtter målet om at inkludere flere i den almene undervisning.

”Det var en uholdbar udvikling, at vi indtil for få år siden ekskluderede flere og flere børn fra folkeskolens fællesskab Det var ikke godt nok, og derfor mener jeg, det er helt rigtigt, at vi nu arbejder meget målrettet på, at folkeskolen skal være for alle børn,” siger hun til Momentum.

Kurt Ernst er formand for Privatskoleforeningen, og heller ikke han mener, at ny reform og inklusion er årsag til, at elever flytter skole. Han peger på, at alle skoleskift er individuelle og har forskellige årsager. Han mener desuden, at hvis forældrene ellers er tilfredse med skolen, vil de være villige til at blive og kæmpe med de udfordringer, der måtte komme.

”Jeg tror ikke, at der vil komme en stor flugt fra folkeskolerne på grund af reformen. Hver gang der sker en reform, vil det skabe lidt røre, og nogle enkelte vil formentlig flytte skole. Men der er ikke noget nyt i det,” siger Kurt Ernst.

Momentums analyse viser desuden, at heller ikke klassekvotient, udgifter pr. elev, karaktergennemsnit og sygefravær blandt lærerne systematisk kan forklare, hvorfor andelen af børn i privatskole stiger.

Læs her hele Momentums artikel, der udkommer på tirsdag.