29. august 2014

Høringssvar fra KL over udkast til bekendtgørelse om affald til jordbrugsformål (affald til jord bekendtgørelsen)

KL har udarbejdet høringssvar over udkast til affald til jord bekendtgørelsen

KL bemærker i sit høringssvar, at der i det videre arbejde med affald til jord bekendtgørelsen bør indtænkes en mulighed for, hvordan der senere kan tilføjes affaldstyper med jordbrugsmæssig værdi til listen, som fremgår af bekendtgørelsen bilag 1. KL gør desuden opmærksom på, at der bør kigges på vurderingsmuligheder for nye affaldsstrømme og deres miljøpåvirkning, samt at det bør defineres, hvilke dataafrapporteringsforpligtelser der forefindes.  

YDERLIGERE MATERIALE

  • KL's høringssvar over udkast til Affald til jord bekendtgørelsen