20. august 2014

Efterudsendelse - sag om 'Udvalg om lokale høringer'

Efterudsendelse - sag om 'Udvalg om lokale høringer'

Der er konstateret en fejl under samlingen af TKU-dagsordenen for mødet den 22. august 2014. Fejlen betyder, at manchettet 'Udvalg af lokale høringer' ikke indgår i den dagsorden I tidligere har fået tilsendt. Derfor eftersendes manchetten i sin fulde ordlyd, så sagen kan behandles på TKU-mødet den 22. august. På mødet vil være medbragt kopier af manchetten.

Se bilaget for mere information.

YDERLIGERE MATERIALE