25. august 2014

De grundlæggende spilleregler i integrative forhandlinger

De grundlæggende spilleregler i integrative forhandlinger

  • Alle skal have lige adgang til den samme information
  • Alle skal lytte til og respektere andres holdninger
  • Alle skal have samme ret til og mulighed for at tale og udfordre andres input

(Kilde: Waterhouse, Keast og Brown 2011: Negotiating the Business Environment, Theory and Practice for All Governance Styles)