13. august 2014

Dagsorden, bilag samt referat til møde i TKU den 22. august 2014

Nedenfor finder du mødemateriale til brug for Teknikerkontaktudvalgsmøde den 22. august 2014. Referatet fra mødet ligger nu også på siden. Desuden er der tilknyttet en præsentation fra mødet (Modernisering af Lokalplanredskabet - Peter Vergo).

Mødematerialet består af en dagsorden og bilagsdel. Alle dokumenter er vedlagt som pdf nederst på siden.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Dagsorden til TKU møde den 22 august 2014

  • Bilagsdel til TKU møde den 22 august 2014

  • Referat af TKU-møde den 22 august 2014

  • Modernisering af Lokalplanredskabet - Peter Vergo - Vordingborg Kommune