28. august 2014

BL vil sikre renoveringsboom uden for de store byer

De almene boligers landsorganisation, BL, spiller nu ind i forhandlingerne om en ny boligaftale med et forslag om et fast højere milliardbeløb til renoveringer geografisk fordelt.

I den kommende tid skal Folketingets partier forhandle en ny boligaftale på plads. Aftalen fastsætter bl.a. loftet for, hvor mange renoveringsprojekter Landsbyggefonden kan støtte. Et beløb, som de senere år er blevet fremrykket gentagne gange.

Og det skulle gerne fortsætte, siger BL’s direktør og formand for Landsbyggefonden, Bent Madsen, til Altinget By og Bolig.

”Hvis den almene sektor skal følge med det øvrige boligmarked, er der stadig et stort behov,” siger han og peger på, at det kræver 5,5 mia. kroner om året.

Renoveringer uden for byerne

Han peger desuden på, at en del af renoveringspengene skal være forbeholdt almene boliger uden for de byer, der oplever vækst.

BL spiller desuden ind med en ide om et samarbejde i forhold til de boligsociale indsatser. Sammen med kommunerne i KL, Justitsministeriets forskningsenhed og Det Kriminalpræventive Råd vil BL danne en enhed, der skal følge de boligsociale indsatser, udbrede gode løsninger og samtidig hjælpe med at rette til, når en indsats ikke har effekt.

”Vi vil gerne have forskere til at følge de projekter, der bliver lavet. Vi skal samle en ekspertise, som kan koordinere og se på, hvad der virker og kobler de mange projekter sammen,” siger Bent Madsen til Altinget.