22. april 2014

Velfærdssamfundets overlevelse kræver forandringsledelse

Vi står midt i en forandring af velfærdssamfundet, hvor vi skal definere fremtidens version. Det kræver blandt andet ledere, der kan spille sammen, se sig selv i en helhed og lede i forandringer, mener adm. direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune Helene Bækmark.

Når vi kigger på, hvad den offentlige sektor leverer, har fokus været for meget på input og output og for lidt på selve effekten for borgerne. Det skriver administrerende direktør i Odense Kommune Helene Bækmark i en artikel på Lederweb.dk.

Hun mener, at velfærdsledelse handler om at finde ud af, hvad det er for et formål, der er med mødet mellem det offentlige og borgerne.

”Det handler om at lede i det paradoks, at hvis kommunerne og regionerne er dygtige til at møde borgerens behov og hjælpe borgeren, så overflødiggør vi samtidig os selv. Det betyder, at ledere og medarbejdere skal motiveres til at gøre deres ypperste samtidig med, at vi arbejder i en dagsorden om, at vi skal være færre.”

Konstante implementeringer

Velfærdsledelse handler ifølge Helene Bækmark også om at lede i en samtidighed.

”Der er mange dagsordener og initiativer, der skal fungere sammen, før vi kan lave den gode velfærd. Det kræver for eksempel udvikling af nye indsatser, samspil til de økonomiske incitamentsstrukturer, udvikling af kompetencer, nye ledelses- og styringslogikker samt nye organiseringer.”

”Det skal den gode velfærdsleder blandt andet kunne rumme, så han eller hun ikke reduceres til at være en cirkulæreleder. For velfærd er ikke bare en statisk ydelse, men et møde med borgere, der hele tiden er i bevægelse.”

Helene Bækmark pointerer desuden, at ledere ikke implementerer en ting af gangen. De implementerer mange ting, der har en indbyrdes afhængighed, på samme tid. Det medfører nogle særlige krav til lederne.

”Alle forventer, at lederne flytter sig samtidig med, at de skal flytte mange andre. Så forandringsledelse er blevet et vedvarende vilkår.”

Større afhængighed

Artiklen er et indspark i en artikelserie på Lederweb.dk om ledelse af fremtidens velfærdssamfund. Serien bringes i anledningen af, at Videncenter for Velfærdsledelse afholder to afslutningskonferencer om velfærdsledelse den 12. og 26. maj.

Helene Bækmark skriver, at hun mener, at vi har et godt velfærdssystem, men at det ikke leverer det nødvendige outcome. Derfor står lederne blandt andet over for at transformere medarbejdernes måde at bruge deres kompetencer på, hvad det er for nogle indsatser, vi møder borgeren med, samt samspillet mellem borger og det offentlige.

”Det er toplederens ansvar at sikre, at samtidigheden i bevægelserne er der, mens institutionslederen har ansvaret for at få samtidigheden til at realisere sig på arbejdspladsen. Dermed bliver det arbejdspladsen, der har ansvaret for, at leverancen ud til borgeren er i overensstemmelse med strategierne. Med andre ord bliver det førstelinjeledernes ansvar at realisere strategierne,” skriver hun og fortsætter:

”Hvis vi skal løse udfordringerne, kræver det samtidig, at topcheferne tænker 360 grader rundt, når de går ind i de strategiske rum og vil lave forandringer.”

Ud af komfortzonen

Endelig skriver Helene Bækmark, at lederne skal ud på kanten af deres komfortzone og i højere grad agere tværfagligt, tværsektorielt og i forandringer.

”Det er der mange, der ikke har erfaring med, og der har vi en fælles opgave, så vi kan gøre det muligt for vores ledere at stå der.”

Læs hele Helene Bækmarks artikel her.

Du kan også høre mere til Helene Bækmark, når Videncenter for Velfærdsledelse slår dørene op for to afslutningskonferencer i Aarhus og København henholdsvis den 12. maj og den 26. maj 2014. Her kan du møde nogle af projekterne samt blive præsenteret for resultaterne af videncentrets tværgående evaluering. Evalueringen opsamler de gennemgående erkendelser om velfærdsledelse i de ti projekter og beskriver forskellige løsningsveje, som velfærdslederne i projekterne har valgt. Det er gratis at deltage. Læs mere her.