04. april 2014

Tilkøb af ekstra hjælp skaber brede smil

Ældre og ansatte kan blive mere tilfredse, når frikommunerne giver de ældre mulighed for at købe ekstra service i den kommunale ældrepleje, viser en analyse fra KORA. Men det er med risiko for konkurrenceforvridning.

Når ældre borgere i en af landets frikommuner skal have ekstra hjælp til for eksempel havearbejde, vinduesvask eller strygning, kan de nu købe sig til den ekstra hjælp direkte hos den kommunale hjemmehjælper. I andre kommuner er det kun muligt at tilkøbe ekstra service, hvis hjemmehjælperen kommer fra et privat firma.

KORA skal evaluere forsøget og har i den forbindelse lavet en systematisk gennemgang af både danske og udenlandske erfaringer med tilkøbsydelser i ældreplejen. Gennemgangen viser, at erfaringerne er blandede, skriver KORA i en pressemeddelelse.

”Vores gennemgang af hidtidige erfaringer på området viser, at det er et forsøg, som indeholder mange facetter og derfor bør følges nøje i den kommende tid,” siger programleder Ulf Hjelmar fra KORA.

Konsekvenser for ansatte og økonomi

KORAs analyse viser, at nogle af de ansatte i ældreplejen bliver mere tilfredse, fordi de via tilkøbsydelserne får bedre mulighed for at imødekomme borgernes forskellige behov. Typisk får de også mere tid sammen med den enkelte borger. Omvendt kan nogle medarbejdere opleve en konflikt mellem at udføre de visiterede ydelser og tilkøbsydelserne.

”Medarbejderne oplever især, at de står i en vanskelig situation, når de skal rådgive borgerne om valg af tilkøbsydelser. Og det kan gå ud over arbejdsglæden,” siger Ulf Hjelmar.

Konsekvenserne er også tvetydige for kommunernes økonomi. I nogle tilfælde får kommunerne en bedre kapacitetsudnyttelse, når de ældre kan købe sig til ekstra service. Men kommunerne kan også havne i kapacitetsproblemer med mangel på kvalificeret personale.

Risiko for konkurrenceforvridning

Anlysen viser dog også, at der er en risiko for konkurrenceforvridning ved tilkøb af ekstra ydelser. De fastsatte timepriser i kommunen afspejler nemlig ikke altid kommunens reelle omkostninger.

Dermed kan det være svært for private leverandører at konkurrere - og overleve - på markedet.

”Det er afgørende, at prisfastsættelsen i kommunen er fair, så det stiller offentlige og private leverandører lige i konkurrencen. Hvis de private udbydere presses ud af markedet, kan det i sidste ende betyde lavere kvalitet i ydelserne til de ældre,” siger Ulf Hjelmar.

Fakta: Om frikommuneforsøget

Regeringen lancerede i forbindelse med finanslovsaftalen for 2011 frikommuneforsøget, som løber fra 2012 og frem til ultimo 2015.

Formålet med frikommuneforsøget er at give kommunerne mulighed for at afprøve nye måder at styre opgaveløsningen på.

Regeringen har udvalgt ni frikommuner: Fredensborg, Fredericia, Gentofte, Gladsaxe, Odense, Odsherred, Vejle, Vesthimmerland og Viborg.

Alle frikommuner – undtagen Gladsaxe – vil i de kommende knap to år indsamle erfaringer om fordele og ulemper ved at åbne op for tilkøb af service i ældreplejen.

KORA skal i slutningen af 2015 evaluere forsøget. På den baggrund bliver det besluttet, om denne nye mulighed skal udbredes til alle kommuner.